Asiakaspalvelu | prettylib.support@openlib.fi | 010 820 4001
Suomeksi In English

PrettyLib - Suomen suosituin kirjastojärjestelmä

PrettyLib on avain toimivaan kirjastoon

Kotimainen PrettyLib on käytössä jo sadoissa kirjastoissa ympäri Suomea. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi oppilaitos-, koulu-, virasto-, laitos-, yritys- ja yhteisökirjastot. Ohjelmiston tuotekehitys on jatkunut jo vuodesta 1986 - koko ajan tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa.

PrettyLib-kirjastojärjestelmällä voit ylläpitää tietoa useista erityyppisistä aineistoista (kirjat, lehdet, artikkelit, äänitteet, videot, diasarjat, atk-tallenteet, direktiivit, raportit, standardit, patentit, opinnäytetyöt, piirtoheitinkalvot yms). Käytettävissäsi on yhteensä yli 30 aineistotyyppiä.

PrettyLib-kirjastojärjestelmällä voit huolehtia kirjastossa mm. seuraavista asioista:

 • Aineiston luetteloinnin
 • Aineistohaut
 • Lainauksen
 • Varaukset
 • Erääntyneiden lainojen karhuamisen
 • Erääntyvistä lainoista muistuttamisen
 • Poistot
 • Aineiston kartunnan
 • Inventoinnin
 • Aineiston siirtoja ulos ja sisään tietokannasta (MARC-formaatti, Excel, tekstitiedostot)
 • Tilastoinnin
 • ... ja paljon muuta, kaikki helposti omaksuttavissa olevassa ohjelmassa

Esitteestä (linkki oikealla) löydät lisää tietoja ohjelman ominaisuuksista.

Ohjelmistoomme voidaan lisätä myös www-liittymä, jolla tietopalvelun tai kirjaston asiakkaat voivat helposti ja joustavasti etsiä aineistosta. Lisäksi www-liittymä mahdollistaa asiakkaiden itsepalvelun varausten ja uusimisten osalta. Lisätietoja www-liittymästä löydät täältä